24 กรกฎาคม 2561 : ศูนย์ฯ ร่วมให้บริการคลินิก เกษตรเคลื่อนที่ฯ จ.กาฬสินธุ์

                               >>>> อ่านต่อ

19 กรกฎาคม 2561 : ศูนย์ฯ มอบปัจจัยการผลิต แก่เกษตรกร โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่

                               >>>> อ่านต่อ

16-17 กรกฎาคม 2561 : ศูนย์ฯจัดประชุมศูนย์ ศทอ.9 ศูนย์ ครั้งที่ 4 / 2561

                               >>>> อ่านต่อ

13 กรกฎาคม 2561 : ศูนย์ฯถ่ายทอดความรู้ แก่นักเรียนเก่าโรงเรียน ตชด.ครั้งที่ 3

                               >>>> อ่านต่อ

11 กรกฎาคม 2561 : ศูนย์ฯต้อนรับคณะ ศึกษาดูงาน จากจังหวัดอุดรธาน

                               >>>> อ่านต่อ

29 มิถุนายน 2561 :ศูนย์ฯ ออกตรวจแปลงมันสำปะหลัง อ. ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์

                               >>>> อ่านต่อ


                       

 

 

=================

     

 

 

 ===============================================================================

ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดขอนแก่น
เลขที่ 193 หมู่ 12 ถนนมิตรภาพ ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ - โทรสาร 0-4320-3512
E - mail : pmc04@doae.go.th , pmc04kk@hotmail.com

Last update : SEP23, 2019
ติดต่อ webmaster : pmc04kk@gmail.com