1 มิ.ย. 2560 : ศูนย์ฯ ถ่ายทอดความรู้ โครงการส่งเสริม การผลิตพืชอาหารศูนย์ฝึกนักเรียนเก่า ตชด. 4 ภาค (ครั้งที่ 1)

                               >>>> อ่านต่อ

30 พ.ค. 2560 : ศูนย์ฯ ออกติดตามสถานการณ์ ศัตรูพืช ในไร่นาสวนผสม ต.บ้านค้อ อ.เมือง จ.ขอนแก่น

                               >>>> อ่านต่อ

25 พ.ค. 2560 : ศูนย์ฯ ออกติดตามผลการใช้ ศัตรูธรรมชาติควบคุมศัตรูพืช ในแปลงปลูกฝรั่ง ต.สาวะถี อ.เมือง จ.ขอนแก่น

                               >>>> อ่านต่อ

23 พ.ค. 2560 : ศูนย์ฯร่วมกิจกรรมการจัดทำแผน การปลูกผักและการควบคุมศัตรูพืช ตามโครงการ แก้ไขปัญหาความยากจน ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง พื้นที่ตำบลโคกสำราญ อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น

                               >>>> อ่านต่อ

18 พ.ค. 2560 : ศูนย์ฯ ร่วมงานวันถ่ายทอด เทคโนโลยี (Field Day) ฯ อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น

                               >>>> อ่านต่อ

18 พ.ค. 2560 : ศูนย์ฯ ร่วมงานวันถ่ายทอด เทคโนโลยี (Field Day) ฯ อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น
                         

                               >>>> อ่านต่อ

 

 

=================

     

 

 

 ===============================================================================

ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดขอนแก่น
เลขที่ 193 หมู่ 12 ถนนมิตรภาพ ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ - โทรสาร 0-4320-3512
E - mail : pmc04@doae.go.th , pmc04kk@hotmail.com

Last update : July 5, 2017
ติดต่อ webmaster : pmc04kk@gmail.com