23 มีนาคม 2560 : ศูนย์ฯ ร่วมงานวันรณรงค์การใช ้สารเคมีอย่างถูกต้องและปลอดภัย อ.ภูเรือ จ.เลย
                         

                               >>>> อ่านต่อ

22 มีนาคม 2560 : ศูนย์ฯ เยี่ยมแปลงปลูกเมล่อน และสตรอเบอรี่ อ.ภูกระดึง จ.เลย
                         

                               >>>> อ่านต่อ

22 มีนาคม 2560 : ศูนย์ฯ เยี่ยมชมการดำเนินกิจกรรม ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนบ้านนายางเหนือ อ.ภูกระดึง จ.เลย
                         

                               >>>> อ่านต่อ

23 มีนาคม 2560 : ศูนย์ฯ ร่วมจัดนิทรรศการในงาน “โครงการชาวนาไทยร่วมใจพัฒนาข้าวสู่ตลาดโลก ปี 2560”
                         

                               >>>> อ่านต่อ


10 มีนาคม 2560 :
ศูนย์ฯร่วมงานวันถ่ายทอด เทคโนโลยีการผลิตอ้อย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์
                               

                               >>>> อ่านต่อ

23 กุมภาพันธ์ 2560 :
ศูนย์ฯ ร่วมจัดสถานีการเรียนรู้ ด้านโรคและแมลง การป้องกันและกำจัด (ศัตรูถั่วเหลือง) อ.ชุมแพ
                               

                               >>>> อ่านต่อ
 

 

=================

     

 

 

 ===============================================================================

ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดขอนแก่น
เลขที่ 193 หมู่ 12 ถนนมิตรภาพ ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ - โทรสาร 0-4320-3512
E - mail : pmc04@doae.go.th , pmc04kk@hotmail.com

Last update : April 6, 2017
ติดต่อ webmaster : pmc04kk@gmail.com