9-10 พฤศจิกายน 2560 : ศูนย์ฯ ร่วมสัมมนาเวทีแลกเปลี่ยน เรียนรู้ระดับเขต ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ครั้งที่ 1/2561

                               >>>> อ่านต่อ

9 พฤศจิกายน 2560 : ศูนย์ฯ ร่วมประชุม หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ครั้งที่ 1/2561

                               >>>> อ่านต่อ

9 พฤศจิกายน 2560 : ศูนย์ฯ ออกติดตามผลการใช้ศัตรูธรรมชาติควบคุมศัตรูพืช ในแปลงปลูกข้าว ต.สาวะถี อ.เมือง จ.ขอนแก่น

                               >>>> อ่านต่อ

9 พฤศจิกายน 2560 : ศูนย์ฯ ออกติดตามผลการใช้ ศัตรูธรรมชาติควบคุมศัตรูพืช ในแปลงปลูกฝรั่ง ต.สาวะถี อ.เมือง จ.ขอนแก่น

                               >>>> อ่านต่อ

6 พฤศจิกายน 2560 : ผอ.ศูนย์ฯ ร่วมพิธีปลูกต้นไม้ ตามโครงการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวฯ จ.ขอนแก่น

                               >>>> อ่านต่อ

3-4 พฤศจิกายน 2560 : ศูนย์ฯ ร่วมประชุม ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช ครั้งที่ 1/2561

                               >>>> อ่านต่อ

 

 

=================

     

 

 

 ===============================================================================

ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดขอนแก่น
เลขที่ 193 หมู่ 12 ถนนมิตรภาพ ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ - โทรสาร 0-4320-3512
E - mail : pmc04@doae.go.th , pmc04kk@hotmail.com

Last update : November 13, 2017
ติดต่อ webmaster : pmc04kk@gmail.com