27 เมษายน 2560 : กลุ่มเกษตรกรจาก อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด เข้าศึกษาดูงานการผลิตขยายไส้เดือนฝอย

                               >>>> อ่านต่อ

27 เมษายน 2560 : ศูนย์ฯ ร่วมจัดนิทรรศการ ในงานวันคุ้มครองผู้บริโภคไทย ณ ศาลากลาง จังหวัดขอนแก่น

                               >>>> อ่านต่อ

23 เมษายน 2560 : ศูนย์ฯ ร่วมกิจกรรม Bike For Farmer

                               >>>> อ่านต่อ

20 เมษายน 2560 : ศูนย์ฯ ติดตาม เยี่ยมเยียน เกษตรกร โครงการ “5 ประสาน สืบสานเกษตร ทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง”
                         

                               >>>> อ่านต่อ

11 เมษายน 2560 : ศูนย์ฯ ออกติดตามสถานการณ์ ศัตรูพืช (มันสำปะหลัง) ต.ดอนช้าง อ.เมืองขอนแก่น
                         

                               >>>> อ่านต่อ

7 เมษายน 2560 : ศูนย์ฯ ออกติดตามสถานการณ์ การระบาด ของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในเขต อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
                         

                               >>>> อ่านต่อ

 

 

=================

     

 

 

 ===============================================================================

ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดขอนแก่น
เลขที่ 193 หมู่ 12 ถนนมิตรภาพ ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ - โทรสาร 0-4320-3512
E - mail : pmc04@doae.go.th , pmc04kk@hotmail.com

Last update : May 5, 2017
ติดต่อ webmaster : pmc04kk@gmail.com