29 สิงหาคม 2566 : ศูนย์ฯติดตามสถานการณ์ โรคใบร่วงยางพารา อ.เมือง จ.บึงกาฬ

                               >>>> อ่านต่อ

สิงหาคม 2566 :ศูนย์ฯประกาศจำหน่ายพัสดุชำรุด ประจำปี 2566

                               >>>> อ่านต่อ

29 สิงหาคม 2566 :ศูนย์ฯศทอ.ขอนแก่น เป็นวิทยากรโครงการ ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2566 (การส่งเสริมการบริหารจัดการศัตรูข้าว) ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร อ.เมือง จ.มหาสารคาม

                               >>>> อ่านต่อ

25 สิงหาคม 2566 : ศูนย์ฯ ร่วมเป็นวิทยากรอบรม “สร้างเครือข่ายและพัฒนาหมอพืชระดับชุมชน” จังหวัดขอนแก่น รุ่นที่2

                               >>>> อ่านต่อ

22 สิงหาคม 2566 :ศูนย์ฯ เป็นวิทยากรการสัมมนา เชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ การผลิตขยาย ชีวภัณฑ์แก่ศูน์จัดการศัตรูพืชชุมชนต้นแบบ


                            >>>> อ่านต่อ

20 สิงหาคม 2566 : ศูนย์ฯ ร่วมออกให้บริการ คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู

                            >>>> อ่านต่อ


 

 

=================

     

 

 

 ===============================================================================

ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดขอนแก่น
เลขที่ 193 หมู่ 12 ถนนมิตรภาพ ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ - โทรสาร 0-4320-3512
E - mail : pmc04@doae.go.th , pmc04kk@hotmail.com

Last update : Oct06, 2023
ติดต่อ webmaster : pmc04kk@gmail.com