11 ธันวาคม 2562 : ศูนย์ฯ ส่งมอบหัวเชื้อจุลินทรีย์และ เยี่ยมชมแปลงผักปลอดภัย จ.บึงกาฬ

                               >>>> อ่านต่อ

21 พฤศจิกายน 2562 : ศูนย์ฯ ติดตามสถานการณ์ หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด จ.บึงกาฬ

                               >>>> อ่านต่อ

17 ตุลาคม 2562 :ศูนย์ฯ ร่วมกิจกรรมรณรงค์ โรคใบด่างมันสำปะหลังที่ อ.สามชัย จ.กาฬสินธุ์

                               >>>> อ่านต่อ

16 ตุลาคม 2562 :ศูนย์ฯ ร่วมกิจกรรมรณรงค์ โรคใบด่างมันสำปะหลังที่ อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์

                               >>>> อ่านต่อ

15 ตุลาคม 2562 : ศูนย์ฯต้อนรับ นายทวีพงศ์ สุวรรณโร ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย

                               >>>> อ่านต่อ

15 ตุลาคม 2562 :ศูนย์ฯ ร่วมจัดนิทรรศการ รณรงค์ป้องกันโรคใบด่าง มันสำปะหลัง จ.ขอนแก่น

                               >>>> อ่านต่อ


                       

 

 

=================

     

 

 

 ===============================================================================

ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดขอนแก่น
เลขที่ 193 หมู่ 12 ถนนมิตรภาพ ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ - โทรสาร 0-4320-3512
E - mail : pmc04@doae.go.th , pmc04kk@hotmail.com

Last update : Dec1
, 2022
ติดต่อ webmaster : pmc04kk@gmail.com