========================================================

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Bacillus thuringiensis

 

เชื้อแบคทีเรียบาซิลลัส ทูริงจิเอนซิส หรือ เชื้อบีที เป็นเชื้อแบคทีเรียที่มีอยู่ทั่วไปในสภาพแวดล้อม เช่น
ในดินหรือปะปนอยู่กับเศษใบไม้ มูลฝอยต่างๆ ปะปนอยู่ในเมล็ดข้าวเปลือก ข้าวสาร ฝุ่นผงตามโรงสีข้าว
บนใบพืช แม้กระทั่งในบ่อน้ำ มีลักษณะรูปร่างเป็นท่อนตรง สร้างสปอร์ในเซลล์เรียกว่า endospore
และสปอร์จะสร้างผลึกโปรตีน ซึ่งผลึกโปรตีนนี้ เป็นสารพิษที่ทำให้แมลงตาย

เชื้อบีที มีมากมายหลายสายพันธุ์ แต่ละสายพันธุ์จะสร้างผลึกโปรตีนที่มีรูปร่างต่างๆ กัน มีความเป็นพิษ
ต่อแมลงมากน้อยต่างกันและมีความจำเพาะกับแมลงต่างชนิดกันด้วย

========================================================

========================================================

ลักษณะการทำลาย

เชื้อบีทีเข้าทำลายแมลงโดยเมื่อหนอนกินสปอร์และผลึกโปรตีนของเชื้อเข้าสู่กระเพาะอาหาร น้ำย่อยใน
กระเพาะอาหารของแมลงที่มีความเป็นกรด - ด่าง เหมาะสมกับเชื้อบีที จะย่อยผลึกโปรตีนและ เชื้อบีที
จะปล่อยสารพิษออกมาทำลายผนังกระเพาอาหารของหนอนศัตรูพืช บีทีจะผ่านเข้าสู่ช่องว่างลำตัวแมลง
ซึ่งจะมีกระแสเลือดไหลเวียนอยู่ ไปเจริญและเพิ่มปริมาณในเลือด เซล และเนื้อเยื่อของแมลง
แมลงจะเป็นอัมพาตและตายเนื่องจากโลหิตเป็นพิษ แมลงที่ได้รับเชื้อบีทีจะไม่อยากกินอาหาร
หรือหยุดกินอาหาร เชื่องช้า ไม่ตอบสนองต่อสิ่งเร้า ลำตัวเป็นสีน้ำตาลดำ อ่อนนุ่ม และมีกลิ่นเหม็นมาก

ชนิดของเชื้อบีที

1. Bacillus thuringiensis var. aizawai ใช้ควบคุมหนอนใยผัก หนอนกระทู้หอม หนอนเจาะสมอฝ้าย
หนอนแปะใบส้ม
2. Bacillus thuringiensis var. kurstaki ใช้ควบคุมหนอนใยผัก หนอนกระทู้หอม หนอนเจาะสมอฝ้าย
หนอนแปะใบส้ม
3. Bacillus thuringiensis var. tenebrionis ใช้ควบคุมด้วงหมัดผัก

 

อัตราการใช้เชื้อบีที

เชื้อบีที มีทั้งชนิดน้ำและชนิดผง แต่ละชนิด มีอัตราการใช้ต่างกันไป ดังนี้

- บีทีสายพันธุ์ aizawai และสายพันธุ์ kurstaki มีอัตราใช้ 20 - 80 กรัมหรือซีซี/ต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นลงบนพืชทุก
5 - 7 วัน 4 - 5 ครั้ง
- บีทีสายพันธุ์ tenebrionis ใช้ 80 - 100 ซีซี/น้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นหรือราดดิน 5 - 7 วันต่อครั้ง ถ้าระบาดรุนแรง
ใช้ 100 - 200 ซีซี/น้ำ 20 ลิตร

==========================================================

ข้อควรระวังในการใช้

1. การพ่นเชื้อบีที ควรผสมสารจับใบ
2. ควรพ่นในเวลาเย็น แดดร่ม ลมสงบ

การเก็บรักษาเชื้อบีที - เก็บในที่ร่ม เย็น แห้ง ไม่ถูกแสงแดด ปิดกล่องให้สนิทหลังจากใช้

การผสมเชื้อบีทีกับสารเคมีควบคุมแมลงศัตรูพืชและโรคพืช
ในกรณีที่มีแมลงศัตรูพืชระบาดหลายชนิดในเวลาเดียวกัน การผสมเชื้อบีทีให้แยกเชื้อบีทีกับน้ำส่วนหนึ่ง
และสารฆ่าแมลงกับน้ำอีกส่วนหนึ่ง นำมาผสมกันและพ่นทันที กรณีที่สารเคมีมีฤทธิ์รุนแรงกลิ่นเหม็นมาก
ไม่ควรผสมเชื้อบีทีกับสารเคมีเหล่านี้

==========================================================