ข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืช

ปีงบประมาณ ๒๕๕๙

 
 
 เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ( 14 ตุลาคม 2558 )

ปีงบประมาณ ๒๕๕๘