Site map

 

โครงสร้าง
บุคลากร
วิสัยทัศน์
ภารกิจ
ที่ตั้ง

ศัตรูธรรมชาติ

   1.แมลงตัวห้ำ
         มวนพิฆาต
         มวนเพชฌฆาต
         แมลงช้างปีกใส Mallada basalis
         แมลงช้างปีกใส Plesiochrysa ramburi
         แมลงหางหนีบ

   2.แมลงตัวเบียน
         แตนเบียนเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง
         แตนเบียนไตรโคแกรมมา
         แตนเบียนโคทีเซีย
         ไส้เดือนฝอยกำจัดแมลง

   3. เชื้อจุลินทรีย์
         เชื้อราไตรโคเดอร์มา
         เชื้อราบิวเวอร์เรีย
         เชื้อราเมตตาไรเซียม

   4. พืชสมุนไพร
         สะเดา
         ตะไคร้หอม
         หางไหล

ข่าว / กิจกรรมต่างๆ

ข่าวเตือนการระบาด
หน่วยเคลื่อนที่เร็ว
ทีมวิทยากร
เอกสาร Download
แผนปฏิบัติงาน
รายงานประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
การตรวจวินิจฉัยโรคพืช
คลีนิคพืช

ข่าวย้อนหลัง