เชื้อราเมตตาไรเซียม (ควบคุมด้วงหนวดยาวอ้อย)

 

   ชื่อวิทยาศาสตร์ :  Metarhizium  anisopliae
   ชื่อสามัญ : Green muscardine
   วงศ์ (Family) : Moniliaceae
   อันดับ (Order) : Moniliales

 

 
   
  เมตตาไรเซี่ยม เป็นเชื้อราที่มีสีเขียวหม่น เป็นเชื้อจุลินทรีย์ชนิดหนึ่งที่มีการนำมาใช้ในการควบคุมแมลงศัตรูพืชหลายชนิด อย่างกว้างขวาง จัดเป็นศัตรูธรรมชาติที่สำคัญของด้วงหนวดยาวเจาะลำต้นอ้อย (Dorysthenes  buqueti Guerin.) สามารถทำลายด้วงหนวดยาวได้ทุกระยะ ตั้งแต่ระยะที่เป็นไข่จนถึงตัวเต็มวัย สามรถทำลายระยะที่เป็นหนอนได้ถึง 90 เปอร์เซ็นต์ จัดว่าเป็นการควบคุมโดยชีววิธีที่มีประสิทธิภาพมากวิธีหนึ่ง รวมทั้งเชื้อราเมตตาไรเซี่ยม  สามารถมีชีวิตอยู่ในดินได้นานกว่า 3 ปี ทำให้มีระยะการควบคุมได้นาน
  การควบคุมและทำลาย
 

          เชื้อราเมตตาไรเซี่ยมสามารถควบคุมและทำลายแมลงได้โดย เมื่อเชื้อราเมตตาไรเซี่ยมเข้าสู่แมลงทางผิวหนัง หรือช่องว่างของลำตัวรวมทั้งจะสร้างเอนไซม์เพื่อช่วยย่อยผนังบางส่วนและงอกสปอร์แทงผ่านลำตัวเข้าไป เจริญ และเพิ่มปริมาณทำให้แมลงเกิดโรค ตายในที่สุด แมลงที่ตายด้วยเชื้อราเมตตาไรเซี่ยม จะมีลักษณะลำตัวแข็งมีเชื้อราขึ้นปกคลุมลำตัวภายนอกเป็นสีเขียว ซึ่งระยะเวลาในการทำลายจะเร็วหรือช้า ขึ้นกับสภาพแวดล้อมได้แก่อุณหภูมิ ความชื้นและแสงสว่าง ที่เหมาะสมคือ อุณหภูมิ 25-30 องศาเซลเซียส ความชื้น มากกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ ส่วนแสงแดด มีรังสียูวีจะมีผลยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อรา นอกจากนี้ความรุนแรงของเชื้อ จะรุนแรงมากหรือน้อย ยังขึ้นกับลักษณะพันธุกรรมของเชื้อ  ความแข็งแรง หรือภูมิต้านทานของแมลงอีกด้วย

   
  การนำไปใช้
 

การใช้เชื้อราเมตตาไรเซี่ยมในการควบคุมด้วงหนวดยาวในอ้อยนั้นสามารถทำได้โดยยึดหลักว่า เชื้อหรือสปอร์ต้องสัมผัสถูกตัวแมลงจึงจะสามารถเข้าไปในตัวแมลง จึงจะทำให้แมลงตายได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหนอนด้วงหนวดยาวซึ่งอาศัยอยู่ในดินจึงต้องหาวิธีที่เหมาะกับการอยู่อาศัยของแมลงและ สภาพพื้นที่ปลูก สำหรับวิธีการที่ใช้ในปัจจุบันได้แก่

  1. การโรยเชื้อพร้อมกับการปลูกอ้อย  โดยการวางท่อนพันธุ์แล้วใช้เชื้อราเมตตาไรเซี่ยมโรยบนท่อนพันธุ์ ในอัตรา 10 ก.ก./ไร่ แล้วรีบกลบฝังทันทีเพื่อไม่ให้แสงแดดเผาทำลายเชื้อรา
  2. ผสมน้ำราด โดยใช้เชื้อราเมตตาไรเซี่ยม 10 ก.ก.ผสมน้ำ 200 ลิตร ผสมสารจับใบหรือน้ำยาล้างจานเล็กน้อย เพื่อลดแรงตรึงผิวของเชื้อรา ให้เข้ากับน้ำได้ดี แล้วกรองเอาเฉพาะน้ำราดหรือใส่เครื่องพ่นยาฉีดบนท่อนพันธุ์พร้อมปลูก แล้วรีบกลบตามทันทีเช่นเดียวกัน วีธีนี้เหมาะสำหรับพื้นที่ ที่สะดวกในการใช้น้ำ