===================================================

เตือนการระบาด หนอนห่อใบข้าว

===================================================

หนอนห่อใบข้าว

        ปีนี้เป็นปีที่มีภัยธรรมชาติรุมเร้าพี้น้องเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง ฤดูร้อนที่ผ่านมามีอากาศที่ร้อนอบอ้าวมากและเป็นช่วง ที่อากาศร้อนยาวนาน พอเข้าสู่ฤดูฝน ฝนก็ตกต่อเนื่องตลอด จึงทำให้ปีนี้สภาพอากาศเหมาะสมต่อการแพร่ระบาด ของศัตรูพืชหลายชนิด เช่น โรคไหม้ข้าว หนอนห่อใบข้าว เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล โดยเฉพาะขณะนี้มีพื้นที่หลายจังหวัด ประสบปัญหาการระบาดของหนอนห่อใบข้าวเป็นจำนวนมาก ฉบับนี้จึงขอแนะนำให้รู้จักกับหนอนห่อใบข้าว และวิธี การควบคุม เพื่อจะได้ป้องกันกำจัดได้อย่างถูกต้องต่อไป

หนอนห่อใบข้าว ที่พบในประเทศไทยมี 4 ชนิด แต่ที่พบมากที่สุดได้แก่ Cnaphalocrocis medinalis Guenee

รูปร่างลักษณะและชีวประวัติ ตัวเต็มวัยหนอนห่อใบข้าวเป็นผีเสื้อกลางคืน มีสีน้ำตาลเหลือง ขณะเกาะอยู่เห็นเป็นรูป สามเหลี่ยมด้านเท่า เพศผู้มีขนาดเล็กกว่าตัวเมียเล็กน้อย มีปุยขนหนาสีดำบริเวณกึ่งกลางเส้นขอบปีก ทำการผสมพันธุ์ และวางไข่เวลากลางคืน วางไข่บริเวณเส้นกลางใบประมาณ 10-12 ฟอง เพศเมียวางไข่ได้ประมาณ 300 ฟอง หนอนจะอยู่เพียงตัวเดียวในใบที่ห่ออยู่และกัดแทะเนื้อเยื่อที่ผิวใบ หนอนตัวหนึ่งกัดกินใบข้าวได้ 3-4 ใบ หนอนมีสีเขียว แถบเหลือง หัวสีน้ำตาลเข้ม แล้วหนอนจะเข้าดักแด้บริเวณใบและโคนต้นข้าว

การแพร่กระจายและความเสียหาย

หนอนห่อใบข้าวแพร่ระบาดอยู่ทั่วไป และจะระบาดมากขึ้นในพื้นที่ที่ปลูกข้าว 2 ฤดู ทั้งฤดูนาปรัง และนาปี และมีการใช้ปุ๋ยเคมีมาก สามารถระบาดได้ทุกสภาพแวดล้อมแต่จะระบาดมากในช่วงฤดูฝน หนอนห่อใบข้าว จะกัดแทะเนื้อเยื่อผิวใบอยู่ในใบข้าวที่ห่ออยู่ ทำให้เห็นเป็นรอยสีขาวเป็นทางยาวบนใบข้าว ใบข้าวแต่ละใบอาจพบรอย กัดกินหลายรอย ต้นข้าวแต่ละต้นอาจพบใบห่อหลายใบ ใบที่ถูกทำลายรุนแรงจะแห้ง แปลงที่ถูกทำลายมาก ใบข้าวอาจ มีอาการแห้งไหม้คล้ายถูกแดเผา ผลผลิตอาจเสียหายหากใบธงถูกหนอนห่อใบทำลาย

แนวทางการป้องกันกำจัด

1. การระบาดของหนอนห่อใบข้าวจะรุนแรงในแปลงที่มีการใส่ปุ๋ยไนโตรเจนสูง ๆ จึงควรแบ่งใส่ปุ๋ยหลายครั้ง และลดปริมาณลง หรือควรงดการใส่ปุ๋ยที่มีไนโตรเจนสูง ๆ ในขณะที่เริ่มพบการระบาดของหนอนห่อใบข้าว

2. ต้นข้าวที่อยู่บริเวณร่มเงาของต้นไม้จะถูกทำลายมากกว่าบริเวณอื่น และควรมีการกำจัดวัชพืชบริเวณรอบแปลง เพื่อป้องกันการขยายพันธุ์ของหนอนห่อใบข้าวในพืชอาศัย

3. หนอนห่อใบข้าวมีศัตรูธรรมชาติที่คอยควบคุมอยู่หลายชนิด หากพบหนอนห่อใบข้าวระบาดเพียงเล็กน้อย จึงไม่ควรใช้สารเคมีฉีดพ่น เพราะจะทำให้หนอนระบาดรุนแรงมากขึ้น

4. การใช้สารเคมีชนิดเม็ดหว่านในนาข้าวไม่สามารถกำจัดหนอนห่อใบข้าวได้ ควรใช้สารเคมีฉีดพ่นจะได้ผลดีกว่า สารเคมีที่แนะนำ เช่น เบนซัลแทป (แบนคอล), ฟิโปรนิล (แอสเซนต์), คาร์โบซัลแฟน (พอสซ์) โดยฉีดพ่นเมื่อพบว่าใบถูกทำลายมากกว่า 15%

หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามได้ที่ สนง.เกษตรอำเภอ, สนง.เกษตรจังหวัด, ศูนย์บริหารศัตรูพืช ใกล้บ้านท่าน

===================================================